اعلام نظر رسمی مرکز تحقیقات در خصوص چسبندگی نما به بلوک های AAC؟

پیرو شایعات مطرح شده در خصوص عدم چسبندگی مناسب نماهای سنگی و سیمانی بر روی بلوک های AAC ، انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده (AAC) در نامه ای از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی در خواست نموده در خصوص اجرای دوغابی سنگ و کشی و سرامیک بر روی دیوار های اجرا شده با بلوک AAC و یا اجرای نماهای سیمانی بر روی این محصولات اعلام نظر نماید.

مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی در نامه ای به شماره 21804-60-02 و به تاریخ 1402/10/27 خطاب به رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن سبک اتوکلاو شده (AAC) بدین شرح اعلا نظر نموده است:

“در پاسخ به نامه شماره 270-1402 مورخ 1402/10/17 به استحضار می رساند ضوابط اجرای نما بر روی دیوارهای AAC به صورت مشروح در نشریات ض-823 و ک-1012 مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و پیوست ششم استاندارد 2800 و نشریه 714 و 326 سازمان برنامه و بودجه کشور ذکر شده است. در صورتیکه دیوار مورد استفاده طبق ضوابط این نشریات مسلح شده باشد و نما نیز به دیوار پشت اسکوپ شده باشد اجرای نمای سنگی بر روی این دیوارها بلامانع است.”