نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
logo khati
۷ ۰۲, ۱۴۰۳

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه و مجری ساختمان در خصوص طراحی ، نظارت و اجرای وال پست های ساختمان به چه ترتیبی است؟

۱۴۰۳/۲/۷ ۱۰:۱۶:۲۴

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه [...]

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه و مجری ساختمان در خصوص طراحی ، نظارت و اجرای وال پست های ساختمان به چه ترتیبی است؟۱۴۰۳/۲/۷ ۱۰:۱۶:۲۴
۲ ۰۱, ۱۴۰۳

روش صحیح اتصال دیوار های غیر سازه ای به یکدیگر مطابق پیوست ۶ چگونه است؟

۱۴۰۳/۱/۲ ۱۴:۱۸:۳۵

روش صحیح اتصال دیوار هاي غیر سازه اي به [...]

روش صحیح اتصال دیوار های غیر سازه ای به یکدیگر مطابق پیوست ۶ چگونه است؟۱۴۰۳/۱/۲ ۱۴:۱۸:۳۵
۱ ۰۱, ۱۴۰۳

جدا سازی دیوار از ستون و سقف ، مطابق پیوست ۶ به چه صورت انجام می گیرد؟

۱۴۰۳/۱/۱ ۱۴:۱۶:۳۴

جدا سازی دیوار از ستون و سقف ، مطابق [...]

جدا سازی دیوار از ستون و سقف ، مطابق پیوست ۶ به چه صورت انجام می گیرد؟۱۴۰۳/۱/۱ ۱۴:۱۶:۳۴
۲۱ ۱۲, ۱۴۰۲

حداقل فاصله وادار انتهایی از ستون چقدر باید باشد؟

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۵:۴۲:۵۴

حداقل فاصله وادار عمودی با ستون چقدر باید باشد؟ [...]

حداقل فاصله وادار انتهایی از ستون چقدر باید باشد؟۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۵:۴۲:۵۴
۱۰ ۱۲, ۱۴۰۲

اتصال کشویی وادار میانی به سقف به چه معناست؟

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۲۱:۳۴:۴۰

اتصال کشویی وال پست میانی به تیر سقف به [...]

اتصال کشویی وادار میانی به سقف به چه معناست؟۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۲۱:۳۴:۴۰
Go to Top