نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
logo khati
۲۱ ۱۲, ۱۴۰۲

حداقل فاصله وادار انتهایی از ستون چقدر باید باشد؟

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۲:۱۲:۵۴

حداقل فاصله وادار عمودی با ستون چقدر باید باشد؟ [...]

حداقل فاصله وادار انتهایی از ستون چقدر باید باشد؟۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۲:۱۲:۵۴
۱۰ ۱۲, ۱۴۰۲

اتصال کشویی وادار میانی به سقف به چه معناست؟

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۴:۴۰

اتصال کشویی وال پست میانی به تیر سقف به [...]

اتصال کشویی وادار میانی به سقف به چه معناست؟۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۴:۴۰
Go to Top