نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
logo khati
۷ ۰۲, ۱۴۰۳

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه و مجری ساختمان در خصوص طراحی ، نظارت و اجرای وال پست های ساختمان به چه ترتیبی است؟

۱۴۰۳/۲/۷ ۱۰:۱۶:۲۴

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه [...]

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه و مجری ساختمان در خصوص طراحی ، نظارت و اجرای وال پست های ساختمان به چه ترتیبی است؟۱۴۰۳/۲/۷ ۱۰:۱۶:۲۴
۲۰ ۰۱, ۱۴۰۳

وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب چیست؟

۱۴۰۳/۱/۲۰ ۱۸:۳۲:۴۳

وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های [...]

وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب چیست؟۱۴۰۳/۱/۲۰ ۱۸:۳۲:۴۳
Go to Top