آیا نصب سرامیک به شیوه تر (دوغابی) در نمای ساختمان مجاز است؟

۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۸:۳۹:۰۱

آیا نصب سرامیک به شیوه تر (دوغابی) در نمای [...]