وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب چیست؟

۱۴۰۳/۱/۲۰ ۱۵:۰۲:۴۳

وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های [...]