اعلام نظر رسمی مرکز تحقیقات در خصوص چسبندگی نما به بلوک های AAC؟

۱۴۰۳/۱/۱۶ ۱۶:۴۹:۴۸

اعلام نظر رسمی مرکز تحقیقات در خصوص چسبندگی نما [...]