اتصال کشویی وادار میانی به سقف به چه معناست؟

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۲۱:۳۴:۴۰

اتصال کشویی وال پست میانی به تیر سقف به [...]