تعریف مجری ذیصلاح

۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲۰:۰۵:۳۴

مجری ذیصلاح کیست؟ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید [...]