وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های مصوب چیست؟

۱۴۰۳/۱/۲۰ ۱۸:۳۲:۴۳

وظیفه ناظر در صورت مغایرت اجرا با نقشه های [...]