آیا شیشه کتیبه پایین پنجره باید لمینیت باشد؟

۱۴۰۳/۲/۱۴ ۲۳:۰۹:۵۵

آیا شیشه کتیبه پایین پنجره باید لمینیت باشد؟ [...]