تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه و مجری ساختمان در خصوص طراحی ، نظارت و اجرای وال پست های ساختمان به چه ترتیبی است؟

۱۴۰۳/۲/۷ ۶:۴۶:۲۴

تفکیک وظایف مهندسان طراح و ناظر معماری و سازه [...]