تعریف مجری ذیصلاح

۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۶:۳۵:۳۴

مجری ذیصلاح کیست؟ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید [...]