آیا شیشه کتیبه پایین پنجره باید لمینیت باشد؟

۱۴۰۳/۲/۱۴ ۱۹:۳۹:۵۵

آیا شیشه کتیبه پایین پنجره باید لمینیت باشد؟ [...]