قبل از ارائه مجوز شروع به کار ، سازنده چه مدارکی را باید آماده نماید؟

۱۴۰۳/۱/۳ ۱۲:۴۸:۱۹

قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط [...]