آیا پوشاندن درز انقطاع با سنگ و یا آجر خلاف مقررات ملی است؟

۱۴۰۳/۳/۶ ۱۹:۳۹:۵۵

آیا پوشاندن درز انقطاع با سنگ و یا آجر [...]