با عضویت در برنامه با این قوانین موافقت می نمایید:
1- این برنامه صرفا اطلاعات:  نام و شماره موبایل و آدرس ایمیل و نام شهر را جهت شناسایی و پشتیبانی شما دریافت میکند و اطلاعات دیگر مانند کد ملی و شماره شناسنامه و … مورد نیاز این برنامه نیست. از نوشتن این اطلاعات در سایر قسمت ها ( مانند نظرات یا … ) خودداری نمایید.

2- اخذ شماره موبایل صرفا جهت دریافت تاییدیه کد پیامک انجام می شود. ضمنا شماره موبایل شما همان نام کاربری شما خواهد بود.

3- آدرس ایمیل جهت ارسال گزارش نظارتی که شما از طریق سایت آماده کرده اید می باشد. به عبارت دیگر ضزمنی که از طریق سایت فرم گزارشی را پر می کنید، نسخه نهایی گزارش به ایمیل شما ارسال می گردد.

4- اخذ نام شهر شما صرفا به دلیل ارایه اطلاعات کارشناسی در زمان درخواست شما از طریق تیکت پشتیبانی می باشد. مستحضر هستید که قوانین نظارت ساختمان شهر به شهر فرق می کند، لذا در صورتی که سوال نظارتی داشته باشید ، باید بدانیم در کدام شهر مشغول نظارت هستید.

5- در صورتی که تمایل به اعلام نام شهر خود ندارید می توانید کلمه سایر را در فیلد شهر پر نمایید.

6- از هیچ کدام از اطلاعات فوق استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.